Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa stosowana jest, gdy występuje potrzeba wydzielenia części przedsiębiorstwa, np. w celu jego odsprzedania lub wniesienia aportem do nowego lub innego podmiotu. W celu wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa stosujemy przede wszystkim metodę dochodową lub majątkową co jest uzależnione od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Przedmiotem wyceny mogą być zarówno składniki zarówno materialne jak i niematerialne.

Inne nasze usługi: