Usługi

  • Wycena przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i udziałów lub akcji
  • Wycena przedsiębiorstw na użytek transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym wykupów lewarowanych lub menedżerskich
  • Wycena przedsiębiorstw typu start-up
  • Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych
  • Ocena poziomu stawek opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych lub innych aktywów niematerialnych
  • Pomiar wartości godziwej oraz testy na utratę wartości aktywów inwestycyjnych
  • Wycena utraconych korzyści ekonomicznych
  • Ocena wartości przedmiotu sporów sądowych i procesów gospodarczych
  • Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi w zakresie wyceny nieruchomości