Wycena utraconych korzyści

Wycena utraconych korzyści przydatna jest w sytuacjach takich jak zmiana warunków umowy przez jedną ze stron, niekorzystna decyzja administracyjna wywołująca straty po stronie przedsiębiorcy, nieuczciwi pracownicy lub kontrahenci narażający przedsiębiorstwo na straty. Wycena utraconych korzyści obejmuje zarówno poniesione koszty jak i nieosiągnięty dochód. Takie sprawy są często przedmiotem spraw sądowych gdzie potrzebne są wyceny sporządzone przez doświadczonych specjalistów.

Nasze inne usługi: